غرفه های ساخته شده توسط شهاب نماد سازه در سال 90

غرفه های ساخته شده توسط شهاب نماد سازه در سال 90 به شرح زیر می باشد

متراژ ساخته شده در سال 90 برابر است با 6689 متر مربع در 72 غرفه

نمایشگاه نفت و گاز 90

شرکت محترم راهدار صنعت ماشین به متراژ 250 متر مربع

راهدار صنعت

راهدار صنعت

شرکت محترم دالاهو گستر کیش به متراژ 90 متر مربع

دالاهو گستر کیش

دالاهو گستر کیش

شرکت محترم دنا صنعت به متراژ 60 متر مربع

دنا صنعت

دنا صنعت

شرکت محترم صنایع حفاظتی عرفان به متراژ 60 متر مربع

عرفان

عرفان

شرکت محترم مبتکران تجهیزات حفار به متراژ 55 متر مربع

مبتکران تجهیزات حفار

مبتکران تجهیزات حفار

سازمان بازرسی و استاندارد ایران به متراژ 45 متر مربع

ISQI

ISQI

شرکت محترم کارگزاری مفید به متراژ 25 متر مربع

کارگزاری مفید

کارگزاری مفید

شرکت محترم نکا نوین به متراژ 70 متر مربع

نکا نوین

نکا نوین

شرکت محترم گروه رنگ پدرام به متراژ 60 متر مربع

گروه رنگ پدرام

گروه رنگ پدرام

شرکت محترم پترو فرآیند اروند به متراژ 15 متر مربع

پتروفرآیند اروند

پتروفرآیند اروند

شرکت محترم یوروتوربین به متراژ 95 متر مربع

یوروتوربین

یوروتوربین

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی

شرکت محترم ایساتیس به متراژ 60 متر مربع

ایساتیس

ایساتیس

کنگره شنوایی شناسی

شرکت محترم سونیک به متراژ 15 متر مربع

سونیک

سونیک

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

شرکت محترم رمزینه به متراژ 24 متر مربع

رمزینه

رمزینه

سمینار دندانپزشکی برج میلاد

شرکت محترم نوآوران درمان به متراژ 50 متر مربع

نوآوران درمان

نوآوران درمان

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، داروئی و آزمایشگاهی

شرکت محترم عطا طب نوین به متراژ 60 متر مربع

عطاطب نوین

عطاطب نوین

شرکت محترم گرانول معصوم به متراژ 60 متر مربع

گرانول معصوم

گرانول معصوم

هجدهمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی و ماشین آلات مربوطه

شرکت محترم ایران آوند فر به متراژ 160 متر مربع

ایران آوند فر

ایران آوند فر

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آلات و صنایع وابسته

شرکت محترم بهین آزمای شیراز به متراژ 30 متر مربع

بهین آزمای شیراز

بهین آزمای شیراز

شرکت محترم ونوشه به متراژ 42 متر مربع

ونوشه

ونوشه

شرکت محترم مشاور به متراژ 170 متر مربع

مشاور

مشاور

دومین نمایشگاه دستاوردهای استان قم

شرکت محترم قم آلیاژبه متراژ 50 متر مربع

قم آلیاژ

قم آلیاژ

نمایشگاه بهداشت ایمنی و محیط کار

شرکت محترم ایمن اقلیم به متراژ 90 متر مربع

ایمن اقلیم

ایمن اقلیم

دومین نمایشگاه مشارکت شهروندی و خدمات شهری

سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران به متراژ 210 متر مربع

سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

مجتمع صنعتی بشیر به متراژ 36 متر مربع

مجتمع صنعتی بشیر

مجتمع صنعتی بشیر

شرکت محترم دامالیان به متراژ 36 متر مربع

دامالیان

دامالیان

شرکت محترم فورس بیلدر به متراژ 22 متر مربع

فورس بیلدر

فورس بیلدر

شرکت محترم شیر آلات بهداشتی ریسکو به متراژ 64 متر مربع

شیر آلات بهداشتی ریسکو

شیر آلات بهداشتی ریسکو

شرکت محترم پارسیان پرداز به متراژ 24 متر مربع

پارسیان پرداز

پارسیان پرداز

شرکت محترم داما آریا به متراژ 110 متر مربع

sakura

sakura

نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری

شرکت محترم ماموت به متراژ 686 متر مربع

ماموت

ماموت

هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب

شرکت محترم تکاب اتصال دماوند به متراژ 100 متر مربع

تکاب اتصال دماوند

تکاب اتصال دماوند

شرکت محترم ترموپلاست به متراژ  100 متر مربع

ترموپلاست

ترموپلاست

همایش دندان پزشکی -پژوهشگاه نیرو

شرکت محترم آبتین پزشک ابزار به متراژ  30 متر مربع

آبتین پزشک ابزار

آبتین پزشک ابزار

پنجمین نمایشگاه تخصصی بورس،بانک،بیمه و خصوصی سازی

شرکت محترم بورس اوراق بهادر تهران به متراژ  190 متر مربع

بورس اوراق بهادر تهران

بورس اوراق بهادر تهران

شرکت محترم کارگزاری مفید به متراژ 400 متر مربع

کارگزاری مفید

کارگزاری مفید

شرکت محترم مدیریت سرمایه گذاری امید به متراژ  500 متر مربع

مدیریت سرمایه گذاری امید

مدیریت سرمایه گذاری امید

شرکت محترم کارگزاری توسعه فردا به متراژ  30 متر مربع

کارگزاری توسعه فردا

کارگزاری توسعه فردا

دومین جشنواره بهترین ها برای غنچه های شهر

شرکت محترم دلیجان به متراژ 30 متر مربع

شرکت محترم دلیجان به متراژ 50 متر مربع

دلیجان

سومین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی

شرکت محترم ایزوفام به متراژ  30 متر مربع

ایزوفام

ایزوفام

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

شرکت محترم البرز ابزار به متراژ  56 متر مربع

محک

محک

دهمین نمایشکاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران

شرکت محترم کاسپین ایپک به متراژ  30 متر مربع

کاسپین ایپک

کاسپین ایپک

شرکت محترم زیتون ارمغان ملکان به متراژ  25 متر مربع

زیتون ارمغان ملکان

زیتون ارمغان ملکان

جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال

شرکت محترم مهر ارقام رایانه به متراژ  60 متر مربع

مهر ارقام رایانه

مهر ارقام رایانه

دهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

شرکت محترم گرما گستر به متراژ  100 متر مربع

گرما گستر

گرما گستر

شرکت محترم کار آفرینان دماوند به متراژ  50 متر مربع

کار آفرینان دماوند

کار آفرینان دماوند

شرکت محترم یکتا تهویه اروند به متراژ  200 متر مربع

یکتا تهویه اروند

یکتا تهویه اروند

شرکت محترم داما آریا به متراژ  100 متر مربع

داما آریا

داما آریا

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

شرکت محترم قم آلیاژ به متراژ  40 متر مربع

قم آلیاژ

قم آلیاژ

شرکت محترم هادی کاج  به متراژ  45 متر مربع

هادی کاج

هادی کاج

شرکت محترم مهر توان گسیل به متراژ  100 متر مربع

مهر توان گسیل

مهر توان گسیل

شرکت محترم هما آفرین به متراژ 80 متر مربع

هما آفرین

هما آفرین

شرکت محترم صبا تصویر کیمیا به متراژ  50متر مربع

صبا تصویر کیمیا

صبا تصویر کیمیا

یازدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

شرکت محترم سرشار برودت(سونیا)  به متراژ  160متر مربع

سرشار برودت

سرشار برودت

شرکت محترم هایس به متراژ  40متر مربع

hice

hice

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی

شرکت محترم ماموت به متراژ  90متر مربع
mammut

mammut

دومين نمايشگاه مديريت شهري و دستاوردهاي شهرداري ها در مصلي

سازمان محترم مدیریت پسماند شهرداری همدان به متراژ  30متر مربع
شهرداری همدان

شهرداری همدان

ششمین نمایشگاه بین المللی قطعات،لوازم و مجموعه های خودرو

شرکت محترم آمیژه سازه اراک به متراژ  40متر مربع

amixesaz

amixesaz

شرکت محترم دوستان به متراژ  30متر مربع

doostan

doostan

شرکت محترم گرماسازان پرشیا به متراژ  70متر مربع
garmasazan

garmasazan

هفدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک،کامپیوتر،تجارت الکترونیکی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و نیز دبیر خانه شورای اطلاع رسانی به متراژ  250متر مربع
mdhc

mdhc

شرکت محترم ارمغان به متراژ  90متر مربع
armaghan

armaghan

شرکت محترم رهنمون به متراژ  70متر مربع

rahnemon

rahnemon

شرکت محترم میزبان پایتخت ایرانیان به متراژ  80متر مربع

mizban

mizban

وزارت محترم صنعت معدن و تجارت به متراژ  80متر مربع

shabab

shabab

چهارمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات سیستم های حفاظتی

شرکت محترم  تی پی ام جمعا به متراژ  40متر مربع

tpm

tpm

هجدهمین نمايشگاه بين المللي چاپ،بسته بندي و ماشين آلات وابسته

شرکت محترم  آراپوش گستر به متراژ  40متر مربع
arapoush

arapoush

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صادراتی لوستر، چراغهای روشنایی و تزئینی

شرکت محترم  صنایع لوستر اورانوس به متراژ 120متر مربع

uranus

uranus

سومین نمایشگاه بین المللی در و پنجره

شرکت محترم  صنایع آلمینیوم آبسکون به متراژ 105متر مربع

abeskoon

abeskoon

دهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات، تجهیزات مبلمان و دکوراسیون داخلی

شرکت محترم  مصیبی به متراژ 120متر مربع
mosayyebi

mosayyebi

سومین نمایشگاه تخصصی قیر،آسفالت،ایزولاسیون و ماشین آلات وابسته

شرکت محترم  نفت جی به متراژ 50متر مربع

jeyoil

jeyoil

هشتمین نمایشگاه ‘صنعت خودرو اصفهان

شرکت محترم  ماموت به متراژ 50متر مربع
isfahanmammut

isfahanmammut

Share and Enjoy:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Add to favorites
 • BarraPunto
 • Design Float
 • eKudos
 • email
 • Live
 • MSN Reporter
 • SphereIt
 • StumbleUpon
 • Tumblr
 • Twitter
 • Webride
 • Wikio FR